วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ในการเริ่มต้นของความรัก
ใ น ก า ร พ บ กั น ข อ ง ค น อ่ อ น ไ ห ว

การเดินทางของสองหัวใจ...จึงเริ่มต้น

ความหวังดีที่ไม่มีอะไรเจือปน

ละลายความหมองหม่น...ที่เคยเป็น

ฉั น ไ ม่ รู้ . . . กั บ วั น ข้ า ง ห น้ า

แต่ฉันเชื่อในสิ่งที่ดวงตา...ฉันเห็น
ไม่ใช่แค่อารมณ์เผลอไผลไหวเอน
หรือการล้อเล่น ของหัวใจ

ใ น ก า ร พ บ กั น ข อ ง ค ว า ม รั ก
นำพาให้ฉันรู้จัก ความอ่อนไหว
รอยยิ้มที่เกิดในใจฉัน คือรางวัลที่หาไม่ได้จากใคร
ขอบคุณเธอที่พาความรักมาให้.."ขอบคุณจากใจ ขอบคุณจริงๆ"ความรัก

ไปด้วยกันไหม....

     กับหนทาง..ที่ทอดไกลตรงหน้า

     กลัวมั้ย กับร้อยเรื่องราวที่จะผ่านเข้ามา

     กับคนธรรมดาอย่างฉัน...จะไปด้วยกันไหมคนดี

     - - - - - - - - - - - - - - - -

     ชีวิตอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้

     หนทางลำบากแค่ไหน....โปรดเชื่อใจคนๆนี้

     ท่ามกลางความเหงา..ทบทวี   

     จะโอบกอดเธอ..ผ่านอุปสรรคที่มี..ก้าวไปด้วยกัน

      - - - - - - - - - - - - - - - -

     ตกลงเธอจะไปกับฉันมั้ย

     ถ้าหากว่าได้..ก็ขอให้จับมือฉัน

     สัมผัสความอาทรที่ซ่อนความผูกพัน

     จะเดินข้ามฝั่งฟ้า...ให้ถึงฝั่งฝัน.....อย่างที่เธอฉัน ตั้งใจ


                ง่วงหรือยังคนดี
                มาหนุนตักตรงนี้ เอาไหม
                ฉันมีนิทาน จะกล่อมไกว
                ขับไล่ความล้าใจในคืนวัน


                -`๏?- + = - +-`๏?- + = - +-`๏?- 

                                  กาลครั้งหนึ่ง มีเจ้าหญิงแห่งดวงดาว
                                  เธอบริสุทธิ์งดงามราว กับภาพฝัน
                                  พบรักกับเจ้าชาย แห่งดวงจันทร์
                                  และในอีกไม่กี่วัน จะเข้าวิวาห์

                                  -`๏?- + = - +-`๏?- + = - +-`๏?- 

                                  ด้วยความลุ่มร้อนของตะวัน
                                  ที่มองเจ้าสาวของพระจันทร์ด้วยความอิจฉา
                                  มิอาจครอบครองหัวใจของเจ้าชายจันทรา
                                  ด้วยเหตุผลที่กาลเวลา ต่างกันมากมาย

                                  -`๏?- + = - +-`๏?- + = - +-`๏?- 

                                  ครั้นถึงวันที่เจ้าชายไม่ทอแสง
                                  ตะวันจึงกลั่นแกล้ง สมใจหมาย
                                  คำสาปส่งผลให้เจ้าหญิงกลายเป็นเม็ดทราย
                                  ดำ ดิ่ ง จ ม ห า ย  ใ น ม ห า น ที

                                  -`๏?- + = - +-`๏?- + = - +-`๏?- 

                                  เจ้าหญิงร่ำไห้ อย่างปวดร้าว
                                  - - - - - -
                                 "ทำไมตะวันต้องทำร้ายเรา ถึงเพียงนี้
                                       เจ้าชายที่รัก ข้าเหน็บหนาวเต็มที
                                       ข้าจะออกไปจากที่แห่งนี้ ได้อย่างไร"


                                  -`๏?- + = - +-`๏?- + = - +-`๏?- 

                                  ฝ่ า ย เ จ้ า ช า ย.....
                                  ทราบข่าวว่าเจ้าหญิงตกไปที่โลกมนุษย์
                                  แต่ทั่วทั้งเจ็ดคาบสมุทร ไม่รู้เธออยู่ที่ไหน
                                  จึงส่งเสียงเดินทางข้ามฟ้าไกล
                                  แต่ยิ่งร้องเรียกเท่าไหร่
                                        เ ม็ ด ท ร า ย ไ ม่ ไ ห ว ติ ง

                                  -`๏?- + = - +-`๏?- + = - +-`๏?- 

                                  เจ้านทีเห็น ทุกเหตุการณ์
                                  บังเกิด ความสงสาร ในเจ้าหญิง
                                  จึงสั่งสายน้ำเข้าโอบอิง
                                  อันเชิญเจ้าหญิง สู่หาดทราย


                                  -`๏?- + = - +-`๏?- + = - +-`๏?- 

               
อ้าว !!! หลับแล้วหรือ คนดี
                แต่นิทานเรื่องนี้ ยังไม่ถึงตอนสุดท้าย
                ยังไงราตรีนี้ฉันจะคอยดูแลไม่ห่างกาย
                พรุ่งนี้ค่อยฟังใหม่
                - - - -
                
คื น นี้ ห ลั บ ใ ห้ ส บ า ย  น ะ ที่ รั ก


-`๏?- + = - + = - + = - + = - + = - + = - + = - + = - + = - + = -`๏?-
เมื่อ: 29 กันยายน 2008, 05:51:PM ?
ความรัก

ใ ห้ เ ร า เ ป็ น อ ะ ไ ร ดี น ะ
งั้นเราเล่นเป็น เทวดากับนางฟ้า กันดีมั้ย
ให้แต่ละวันของเรา มีแต่ความสุขใจ
อยู่ในวิมานหลังใหญ่ หรูอลังกาล

. . . . . . . . . . . . . .

ห้ อ ง ข อ ง เ ร า ไ ม่ มี ก ล า ง วั น ก ล า ง คื น
มีแต่ความชื่นมื่น บนอัครสถาน
เพลิดเพลินกับดนตรีทิพย์วิมาน
เบื่อแล้ว ก็ออกไปนั่งชมวิวทิวม่าน บนฟ้าไกล


. . . . . . . . . . . . . .

ว่ า ง ๆ อ ย า ก ทั ก ท า ย พ ร ะ จั น ท ร์
เหาะเหินไปนอนเล่นบนนั้น กันดีไหม
แต่ระวังนะ!!! อย่าเผลอหลับไป
เดี๋ยวคนบนโลกเข้าใจผิดกันใหญ่
ว่าเรานี่แหละ ~ ตำนานตากับยาย ,, ตัวจริง* + * + * + * + * + *+ * + * + * + * + * + * + *
ความรัก
" สุดที่รัก "
คำหวานที่คุณทายทัก มาบ่อยๆ
แค่ได้ยิน ใจฉัน ก็ล่องลอย
ผ่านคำหวานหยดย้อย ที่คุณให้มา

`๏?- + = - + = - + = - + = -`๏?-

" สุดที่รัก "
คำที่คุณทายทัก แบบไม่ถือสา
ความจริงคงไม่มีความหมายใดสื่อมา
นอกจากความสนิทสนมธรรมดา หยอกล้อกัน

`๏?- + = - + = - + = - + = -`๏?-

" สุดที่รัก "
หวังเพียงให้เราทายทัก แบบรักมั่น
หวังว่าไม่ช้าไม่นานเราคงได้เป็นคนรักกัน
เพราะให้แอบรักคุณอยู่อย่างนี้ทุกวัน (เฮ่อ..)  มันหนักใจ                                คุณผู้ชาย . . .
                              รู้ไหม ...รักคุณเจิดจ้าอยู่ในใจจนรุ่มร้อน
                              แต่บางครั้ง คุณเหมือนตะวันรอน
                              ทอแสงแค่พออุ่นอาทร ในยามเย็น

                              +*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+

                              คุณผู้ชาย . . .
                              คุณเหมือนดาวส่องประกาย ให้ได้เห็น
                              แล้วห่างหายไปในพระจันทร์วันเพ็ญ
                              มีมุมมืด ที่คุณยังซ่อนเร้น  ตลอดมา

                              +*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+

                              โปรดเห็นใจฉันบ้างเถอะคุณ
                              ดูรักนี้จะว้าวุ่น กับการค้นหา
                              อย่างนี้ละกัน...วันนี้ฉันหอบหัวใจมา
                              ทอดสะพานให้คุณแล้วนะตรงหน้า...
                              ~ รี บ ม า ค ว้ า  ... ไ ป ซ ะ ดี ๆ ~

ความรัก


ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ห ญิ ง เ ก่ ง ก า จ
ทำวางมาดให้ใครเห็น
นิ่งนานไม่ค่อยเป็น
แต่ไม่ได้หลบเร้น จนไม่รักใคร

+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+

ฉั น อ า จ ไ ม่ ส ว ย เ ลิ ศ เ ล อ
แต่ก็แอบมองเธอ มานานรู้ไหม
เป็นคนธรรมดา ไม่เก่งกล้าไปกว่าใคร
เป็นคนไม่มีอะไร ...
- -แต่ถ้ารักใคร ~ก็รักจริง~

อาจแค่ทายทักในวันนี้ 
แต่ก็เริ่มจากความรุ้สึกดีๆให้เสมอ
เพียงแค่พูดคุย..ยังไม่ได้พบเจอ     
แต่ก็อยากบอกกับเธอ ว่า..ฝั   น  ดี

?. ?... ?.... ?..... ?.... ?... ?

อาจทำได้แค่ห่วงใย 
ไม่ได้เข้าไปใกล้  .. มากกว่านี้   
ทำได้เพียง ส่งความปราถนาดี   
แต่ก็อยากให้เธอเก็บมิตรภาพนี้ ..นะนาน~นาน               
                ชีวิตผ่านมาหลายร้อน
                เจอพายุฝนเปียกปอน ซมไข้ 
                บางครั้ง สุขสม ชื่นใจ
                บางครั้ง ร่ำไห้ เจ็บจม

                +*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+

                ไม่ใช่คนดีเลิศล้ำ
                บางครั้งก็ทำ ไม่เหมาะสม
                ไร้คำหวาน หว่านคารม
                ไม่มีอะไรน่าชื่นชม ในสายตา

                +*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+

                แน่ใจแล้วเหรอ
                ฉันอาจไม่ใช่คนที่เธอ ค้นหา
                เพราะต้นรักที่ปลูกในแววตา
                "อาจเป็นเพียงแค่เงามายา ในคืนหลอกลวง"-`๏?- + = - + = - + = - + = - + = - + = - + = - + = - + = - + = -`๏?-

อุตส่าห์ แอบส่งตาหวาน
เธอก็ยังมองเลยผ่าน ไปทางอื่น
แอบเก็บรอยยิ้ม มาฝันถึง ทุกคืน
ไม่อยากรีบตื่น มาเจอคนไร้ใจ

?. ?... ?.... ?..... ?.... ?... ?

ช่วยหันมองมาทางนี้หน่อย
คนรอเค้าขี้ใจน้อยรู้บ้างไหม
ชอบเธอมานาน ไม่รู้รึไง
กรุณารีบมาดูแลหัวใจ จะเป็นพระคุณ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ความรัก

หาคนรักจริงมาสบตา
เหลียวซ้ายแลขวา เธออยู่ไหน
ผ่านคืนวันมาตั้งไกล
รอจนอ่อนใจ ไม่เห็นมี
. . . . . . . . . . . . .

ดอกไม้ที่จัดวาง
กลีบคงโรยลาร้าง แล้วครานี้
ใครหนอ เมตตาโบยบินมาสักที
ก่อนคนรอคนนี้ .. จะขาดใจ ^ ^


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น